Wat is het Patiënt Coaching Progress Programme

Patiënt Coaching Progress Programme (PCPP)

null

Mijn naam is Max Verhelst (Bc-HRM) en begeleid en ondersteun patiënten bij de Beter Kliniek met name op het mentale vlak. Met name bij langdurige en intensieve behandelingen in onze kliniek kan met maatwerk coaching het behandeltraject soepel(er) verlopen. Ongetwijfeld dat er gedurende de behandeling momenten van angst, twijfel en een mogelijk wankel zelfvertrouwen kunnen opspelen. Door meer inzichten over de persoonlijke “bagage” te verkrijgen kan er een goede en stabiele balans ontstaan tussen de fysieke en mentale gesteldheid van de te behandelen patiënt. Hierdoor kan mogelijke stress tijdig worden gesignaleerd zodat escalatie kan worden voorkomen. Een dergelijk (lang) behandeltraject heeft meer baat bij een goede afstemming tussen lichaam en geest. De Beter Kliniek heeft zodoende een duaal spoor ontwikkeld om zich gelijktijdig op twee verschillende niveaus aan de specifieke behandeling in te zetten.

 

PCPP geschied op wekelijkse basis en wel op het eind van elke week. Afhankelijk van de patiënt zijn gesteldheid, dan wel wens, kan de coaching worden geïntensiveerd. De randvoorwaarden voor een coachtraject bestaan uit vier elementen:

 

Verantwoordelijkheid; de patiënt is eigenaar en ontfermt zich over diens eigen verantwoordelijkheid

Gedragsverandering; onderzocht zal worden welke motieven, waarden, normen en zelfbeeld de patiënt heeft dan wel denkt te hebben

Doel: welk doel heeft de patiënt voor ogen

Bewustzijn staat; Het leven in het hier en nu. Het verleden is geweest. De toekomst moet nog komen. Blijf waar je nu bent.

 

Met verschillende testen probeer ik de sterke en zwakke plekken van de patiënt inzichtelijk te maken. Ook onderzoek ik welke conflictmanagement stijl de patiënt veelal hanteert. Door wekelijks te vragen naar de staat van de menselijke “batterij” kan inzicht worden verkregen waarvoor de capaciteit wordt verbruikt. Hierdoor kan tijdig signalen worden opgevangen en mogelijk gedrag hierop worden aangepast zodat niet te veel energie verloren gaat. Energie die de patiënt hard nodig heeft om het behandel traject zo goed mogelijk te doorlopen. Verspilling van energie kan resulteren in stress waardoor het behandeltraject vertraging zou kunnen oplopen.

Dit programma bestaat uit maatwerk welke wordt afgestemd op het specifieke behandelplan/-traject in relatie tot de patiënt. Wat voor de ene patiënt helpt zal niet een op een worden gehanteerd voor een andere patiënt.

Met het nieuwe Patiënt Coaching Progress Programme kan de BeterKliniek haar patiënten, in voorkomend geval, mentaal weerbaarder en stabieler maken.

Max Verhelst (Bc-HRM) is meer dan 30 jaar werkzaam in het Personele vakgebied en heeft meer dan 25 jaar ervaring in het trainen en coachen van zowel leidinggevenden en medewerkers (Koninklijke Luchtmacht). Mijn focus ligt op arbeid en Gezondheid. Hierbij zijn flexibiliteit, visie, mensgerichtheid en organisatiegerichtheid mijn belangrijke speerpunten.

Patiënt Coaching Progress Programme