Oxidatieve stress weerspiegelt een disbalans tussen de systemische manifestatie van reactieve zuurstofsoorten en het vermogen van een biologisch systeem om de reactieve tussenproducten gemakkelijk te ontgiften of de resulterende schade te herstellen. Verstoringen in de normale redoxtoestand van cellen kunnen toxische effecten veroorzaken door de productie van peroxiden en vrije radicalen die alle componenten van de cel beschadigen, inclusief eiwitten, lipiden en DNA. Oxidatieve stress door oxidatief metabolisme veroorzaakt schade aan de basen, evenals breuken in het DNA. Schade aan basen is meestal indirect en wordt veroorzaakt door de gegenereerde reactieve zuurstofspecies (ROS), bijv. O2− (superoxideradicaal), OH (hydroxylradicaal) en H2O2 (waterstofperoxide). Verder werken sommige reactieve oxidatieve soorten als cellulaire boodschappers bij redox-signalering. Zo kan oxidatieve stress verstoringen veroorzaken in normale mechanismen van cellulaire signalering.


Bij mensen wordt aangenomen dat oxidatieve stress betrokken is bij de ontwikkeling van ADHD, kanker, de ziekte van Parkinson, de ziekte van Lafora, de ziekte van Alzheimer, atherosclerose, hartfalen, myocardinfarct, fragiel X-syndroom, sikkelcelziekte, lichen planus, vitiligo, autisme , infectie, chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) en depressie en lijkt kenmerkend te zijn voor personen met het Asperger-syndroom. Reactieve zuurstofsoorten kunnen echter gunstig zijn, omdat ze door het immuunsysteem worden gebruikt als een manier om ziekteverwekkers aan te vallen en te doden. Oxidatieve stress op korte termijn kan ook belangrijk zijn bij het voorkomen van veroudering door inductie van een proces dat mitohormesis wordt genoemd.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.