Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCPS) is een cluster C-persoonlijkheidsstoornis die wordt gekenmerkt door een overmatige behoefte aan ordelijkheid, netheid en perfectionisme. Symptomen zijn meestal aanwezig tegen de tijd dat een persoon volwassen is en zijn zichtbaar in verschillende situaties. Aangenomen wordt dat de oorzaak van OCPS een combinatie van genetische en omgevingsfactoren is, namelijk problemen met gehechtheid.


Dit is een andere stoornis dan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), en de relatie tussen beide is omstreden. Sommige studies hebben hoge comorbiditeit tussen de twee aandoeningen gevonden, maar andere hebben weinig comorbiditeit aangetoond. Beide stoornissen kunnen externe overeenkomsten delen, zoals rigide en ritueel-achtig gedrag. De houding ten opzichte van dit gedrag verschilt tussen mensen met een van de stoornissen: voor mensen met OCS is dit gedrag egodystonisch, ongewenst en onvrijwillig, omdat het het product is van angstopwekkende en onwillekeurige gedachten. Aan de andere kant zijn ze voor mensen met OCPS egosyntonisch; de persoon beschouwt ze als rationeel en gewild, omdat ze bijvoorbeeld het resultaat zijn van een sterke naleving van routines, een verlangen naar controle of een behoefte aan perfectie. OCPS is zeer comorbide met andere persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrum, eetstoornissen, angststoornissen, stemmingsstoornissen en stoornissen in het gebruik van middelen.


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.