MRT – Medische Regulatie Thermometrie

  1. Home
  2. MRT – Medische Regulatie Thermometrie

Medische Regulatie Thermometrie brengt op een fysiologische manier het ontwikkelingsproces van ziekte in beeld, voordat er klachten optreden.  Het onderzoekt dus feitelijk de vitaliteit van het immuunsysteem. Het is een functionele meting van de regulatie capaciteit van alle organen en geeft de mogelijkheid preventief in te grijpen en heel gericht naar verder klinisch onderzoek door te verwijzen, om de mogelijke verdenking op bepaalde ziekten aan te tonen of uit te sluiten. MRT is dus een techniek die aangeeft dat de gemeten afwijkingen in de regulatie capaciteit van het lichaam kunnen leiden tot ernstiger verstoringen. Het geeft dus Niet de diagnose van en ziekte zoals bv kanker, wel de verstoring van het evenwicht die bv tot kanker kan leiden. De uiteindelijke klinische diagnose kan dus sneller en effectiever worden gesteld.

Preventieve diagnose

➢   Bepalen van de oorzaak
➢   Vaststellen van de therapie
➢   Resultaten evalueren

 

Hoe het werkt

Een infrarood sensor meet twee maal de temperatuur van 120 specifieke huidpunten die corresponderen met bepaalde organen of weefsels, voor en na een koudeprikkel. Organen reageren op deze koudeprikkel via het autonome zenuwstelsel, deze reactie is als temperatuur-verandering te meten via het bijbehorende huidgedeelte.

De wijze waarop de huidtemperatuur verandert geeft informatie over de regulatie capaciteit van het betreffende orgaan en de effectiviteit van het immuunsysteem om te reageren op verstoringen en bedreigingen. 

De voordelen van thermografie

➢ Pijnloos
➢ Zonder giftige stoffen
➢ Meet het hele lichaam
➢ Ontdekt verstoringen in een vroege fase
➢ Gedetailleerd rapport
➢ Non-invasief, geen straling
➢ Voor iedereen vanaf zes jaar
➢ Betrouwbaar dankzij meer dan dertig jaar onderzoek

Extra aandacht wordt besteedt aan het risico op prostaat- en borstkanker.

Door inzicht in de regulatie capaciteit van organen en weefsels en het functioneren van het autonome zenuwstelsel kan gericht en effectief (juist ook preventief) therapeutisch worden ingegrepen.

Verstoringen die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen waardoor bijvoorbeeld kanker kan ontstaan, worden vroegtijdig vastgesteld. Zo kan aan herstel worden gewerkt voordat ziekte optreedt.

Risicofactoren  worden  aangegeven  in volgorde van belangrijkheid

➢    Voedingsallergie,
➢    Bijnieruitputting,
➢    Kaakontstekingen,
➢    Doorbloedingstoringen,
➢    Virale belasting,
➢    Darmfloraverstoring etc.

Vroege aanwijzingen voor onder meer:

➢   Suikerziekte
➢   Schildklieraandoeningen
➢   Maagklachten
➢   Hart- en vaataandoeningen
➢   Kanker
➢   Darmproblemen

Verschillen tussen Infrarood Camera Thermografie en Medische Regulatie Thermometrie

De overeenkomst is dat beide technieken temperatuurmetingen gebruiken om inzicht te krijgen in wat zich in het lichaam afspeelt.

Het verschil is dat Medische Regulatie Thermometrie (MRT) behalve de temperatuur ook de functie van het regulatiesysteem meet terwijl de IR camera thermografie enkel de temperatuur op dat moment meet.

MRT is een functionele, dynamische test terwijl de infraroodcamera opnames, net als mammografie, een statisch beeld geven. Het is te vergelijken met een monteur die de motor bekijkt op kapotte onderdelen zonder deze te testen. De Medische Regulatie Thermometrie onderzoekt niet alleen de onderdelen en  registreert afwijkingen zoals hot spots, maar test bovendien  de functie. Regulatiethermografie maakt een ‘testrit’ van het immuunsysteem. De testrit die de automonteur doet en waarin hij alle functies kan testen, is te vergelijken met de koudeprikkel bij de MRT die het fysiologische regelsysteem test en vervolgens analyseert.

Enkele voordelen uitgelicht

De ziekte van Lyme heeft een specifiek thermogram

Het thermogram van Lyme patienten laat een specifieke combinatie van doorbloedingsverstoring, lymfeblokkade en leverfunctie problemen zien en daarnaast verzwakkingen en belastingen van andere organen. Op basis van de MRT kan een gestructureerd herstelplan worden gemaakt waarvan het effect door middel van regelmatige metingen kan worden geëvalueerd.

Borst- en prostaatkanker en regulatiethermografie

Hot spots, links-rechts verschillen en de temperatuurverandering geven inzicht in de borstgezondheid. MRT legt verbanden tussen functiestoringen, belastingen en het ontstaan van borst- en prostaatkanker. Een borst- of prostaatrapport geeft het risicoprofiel aan.

Herstel van de risicofactoren vermindert de kans op het krijgen van kanker.

Als kanker is geconstateerd geeft het thermogram aan op welke wijze de gezondheid het meest effectief ondersteund kan worden.

 

 

Tand- en kaakproblemen blokkeren immuunsysteem

De regulatiethermografie laat de verbindingen tussen de tanden en kaak en de rest van het lichaam zien. Zware metaalbelastingen uit amalgaamvullingen of chronische ontstekingen in het tandvlees of de tandwortel worden door veel artsen en wetenschappers in verband gebracht met ziekten als chronische vermoeidheid, multiple sclerose, verminderde weerstand, chronische darmontstekingen en allergieën. Uit de metingen blijkt of de tanden en kaak een rol spelen bij de klachten.

Wanneer  regulatiethermografie

Een regulatiethermografie is zinvol om te doen in de volgende situaties:

Als Preventie

De thermografie informeert over zwakke plekken en belastingen die onbehandeld klachten zullen gaan veroorzaken.

 

Als preventief borst- of prostaatonderzoek

In Amerika heeft de FDA de Regulatie Thermometrie erkend als aanvullende diagnostische mogelijkheid bij borst- en prostaatkanker. Borstkanker komt steeds vaker voor bij jongere vrouwen en omdat dit onderzoek stralingsvrij is kan het zonder gevaar voor bijwerkingen worden gedaan. Uit de analyse van de metingen wordt niet alleen het risico op problemen duidelijk maar wordt ook aangegeven welke factoren kunnen worden beïnvloedt om het risico te verminderen.

Bij vage klachten

Migraine, ziekte van Lyme, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, reuma, versnelde slijtage, darmontstekingen en maagklachten zijn enkele gezondheidsproblemen waar men vaak jaren mee tobt en soms een leven lang omdat alleen aan symptoombestrijding wordt gedaan. De regulatiethermografie kan aangeven waar de oorzaken liggen en zo helpen een fundament te maken voor duurzame gezondheid.

Interesse?

De BeterKliniek heeft al vele jaren ervaring met de toepassing van Medische Regulatie Thermometrie. Na het maken van een afspraak krijgt u per mail een voorbereidings instructie toegestuurd en ontvangt onze Thermometriste u op de dag van de meting.

De meting duurt ongeveer 30 minuten. U kunt op verschillende manieren afspreken:

  • U maakt een afspraak louter voor de Thermometrie. Na afloop van de meting krijgt u direct het rapport mee, wat u desgewenst gaat overleggen met uw behandelaar.
  • U maakt een afspraak voor de Thermometrie met zo mogelijk aansluitend een consult met onze arts of therapeut die u uitgebreid de resultaten van de meting toelichten en een verder onderzoeksplan en therapeutisch plan voorstellen.

In een volgende nieuwsbrief geven we meer informatie over de preventie en diagnose van borstgezondheid.

Menu