Wat is metabole ondersteuning bij kanker?

METABOLE ONDERSTEUNING BIJ KANKER

Metro Map

Terwijl de oncologen in ziekenhuizen bezig zijn met het effectueren van hun chemo, bestraling, operatie, medicijnen en immuun behandelingen komt er wereldwijd steeds meer belangstelling voor een integrale ofwel holistische aanpak.

Met een integrale aanpak bedoelen we gebruik maken van alle wetenschappelijk en/ of goed onderbouwde methoden. Vergelijk het met meerdere pijlen op een doel schieten. Zie bovenstaand overzicht.


Metro Map Therapie

De grondlegger van de Metro Map Therapie is de Amerikaanse Jane McLelland. Nadat ze een terminale diagnose had gekregen met nog maar een paar weken te leven, stortte Jane zich op onderzoek.

Jane had al medische kennis als Fysiotherapeut en verdiepte zich in onderzoeken van soms wel tien jaar oud in haar zoektocht om te overleven. In plaats van te proberen kankercellen te vernietigen was Jane’ s aanpak gericht om de groei ervan te stoppen. Deze aanpak bleek voor haar heel effectief. Er zijn nu klinieken die haar protocol volgen en opmerkelijke successen boeken. Jane heeft een bestseller geschreven ‘How to Starve Cancer’.


Wat zijn “off-label” medicijnen?

Een opwindend onderzoeksinitiatief en samenwerking tussen MIT, Harvard en Dana-Farber Cancer Institute rapporteerden een nieuwe studie uit 2020, waarin ze systematisch duizenden reeds ontwikkelde medicijnverbindingen analyseerden en bijna 50 niet-kankergeneesmiddelen vonden, waaronder die in eerste instantie waren ontwikkeld om cholesterol of ontstekingen te verminderen, die sommige kankercellen doodden terwijl anderen met rust lieten.


Off-label medicijnen zijn geneesmiddelen op recept die zijn goedgekeurd do voor specifieke toepassingen om specifieke aandoeningen of ziekten te behandelen. Dit kan betekenen dat het medicijn is:

  • Gebruikt voor een andere ziekte of medische aandoening
  • Op een andere manier gegeven (zoals via een andere route)
  • Gegeven in een andere dosis dan op het goedgekeurde etiket

Artsen kunnen een medicijn voorschrijven voor een gebruik dat niet is beschreven in de goedgekeurde etikettering als dit redelijk of gepast voor hen lijkt. Dit wordt ‘off-label gebruik’ genoemd. 


Supplementen tegen kanker:

Er zijn duizenden plantaardige en voedingsstoffen waarvan in preklinische en klinische onderzoeken is aangetoond dat ze vergelijkbare farmacologische eigenschappen vertonen met veel van de “off-label” niet-kankergeneesmiddelen. Helaas zijn de meeste van deze verbindingen niet met dezelfde nauwkeurigheid bestudeerd in vergelijking met door de FDA goedgekeurde geneesmiddelen en het gebrek aan standaardisatie in dosering, productie en andere kwaliteits- en veiligheidsproblemen voegt meer vragen dan antwoorden toe over hun mogelijke gebruik in protocollen voor kankerbehandeling. Hoe dan ook, het gebruik van antikanker supplementen door patiënten blijkt resultaat te geven.


Het metabolisme van kankercellen blokkeren:

Onderzoekers hebben enorm veel belangstelling gehad om geneesmiddelen te identificeren die specifiek belangrijke cellulaire metabolische routes in kankercellen blokkeren zonder de werking van normale cellen significant te beïnvloeden. Omdat kankercellen sneller groeien dan normale cellen, hebben ze grotere hoeveelheden voedingsstoffen en bouwstenen nodig. Daarom zal het gebruik van medicijnen die deze metabole routes verstoren of de beschikbaarheid van deze bouwstenen verminderen, een grote impact hebben op kankercellen. Kankercellen kunnen zich helaas zeer goed aan te passen en ze zullen andere wegen vinden om brandstof en bouwstenen te verkrijgen om te overleven. Het volgende diagram (Metabolic Metro Map) illustreert de complexiteit van cellulair metabolisme (afgezien van plan specifieke routes, zoals fotosynthese).

metrokaart

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metabolic_Metro_Map.svg

Voor meer details vindt u hieronder de nieuwste metabole “metrokaart” van de mens (Stanford University, School of Medicine, 2018)

metabolicpathways

Link naar afbeelding met hoge resolutie:

https://metabolicpathways.stanford.edu/resources/FullSubwayMap221.pdf

De onderstaande figuur (McLelland ‘Metro Map’, uit het boek: How to Starve Cancer, door Jane McLelland) dient als een goed voorbeeld van hoe men een op bewijzen gebaseerde benadering zou kunnen gebruiken om verschillende “off-label ”niet-kankermedicijnen en supplementen die tegelijkertijd gericht zijn op de belangrijkste metabole routes die door kankercellen worden gebruikt voor groei en overleving. Het blokkeren van één metabole route (bijvoorbeeld glucosemetabolisme=geprefereerde energiebron vanwege het Warburg-effect) per keer is niet effectief, aangezien de meeste kankers andere energiebronnen kunnen gebruiken om te overleven (d.w.z. vetzuren, ketonen, aminozuren).

De beste benadering is het blokkeren van alle drie de brandstoffen, glucose, glutamine en vetten met medicijnen en/ of kruiden omdat er geen zekerheid is dat een bepaalde kanker/ tumor zijn verwacht metabolisme volgt voor zijn meest dominante ‘voorkeursbrandstof’. 

Het is ook belangrijk om te beseffen dat welke brandstof ook beschikbaar is, de kankercellen deze brandstof om zullen zetten naar het favoriete type. Dit is hoe geavanceerd kankercellen echt zijn! Kankercellen verbruiken niet alleen glucose, sommige zullen zelfs glucose omzetten in glutamine en anderen glutamine in vetten. 

Houd er rekening mee dat wanneer glucose wordt geblokkeerd, kanker/ tumorcellen proberen het metabolisme te veranderen om zo toegang te krijgen tot glutamine en/ of vetten. Dit betekent dat Autofagie wordt gebruikt om cellen af te breken en als brandstof te recyclen (zeer sluw).

Dit komt vaker voor bij RAS-mutaties zoals in long, dikke darm en prostaatkanker, maar vermoedelijk gebeurt het bij elke kanker. 

jane mclelland

Vernietigen/ remmen stamcellen

Helaas is het zo dat kankerstamcellen, net zoals normale stamcellen, een breed scala aan mechanismen in huis hebben om weerstand te bieden tegen behandeling. Het is zelfs zo dat de stamceleigenschappen het mogelijk maken om gebruikelijke behandelingen zoals radio- en chemotherapie te overleven. Bij voornoemde therapieën zal de tumor wel krimpen als gevolg van het afsterven van de gedifferentieerde cellen, maar een subpopulatie van kankerstamcellen zal in leven blijven. Het gevolg kan zijn dat een tumor initieel slinkt maar later toch weer de kop opsteekt. De ontwikkeling van therapieën die gericht zijn op het aanpakken van de kankerstamcellen zal daarom een grote stap voorwaarts zijn in de verbetering van kankertherapieën.