Introductie

De Beter Kliniek vindt het belangrijk om ook bedrijven te betrekken bij gezondheidsaspecten. In een turbulente arbeidsmarkt met technologische ontwikkelingen, gewijzigde wet- en regelgeving, langer doorwerken en allerlei andere invloeden wil de Beter Kliniek ook deze kant benaderen. Wat de toekomst van het werken met zich meebrengt zal ongetwijfeld een invloed hebben op de veerkracht en vitaliteit van werkend Nederland. Oog hebben voor de medewerker. Praten over het functioneren en competenties zijn de reguliere zaken die normaliter in een werksituatie aan bod komen. Hierin dient de functiebeschrijving in formele zin een belangrijke rol te spelen. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn hiervoor vaste handvatten. Om zorg- en welzijnsaspecten van de medewerker te benoemen en  hierbij ingaan op onder andere lifestyle is een hele andere benadering. Dit vereist uiteraard de juiste methodiek en introductie binnen een bedrijf. Als de leidinggevende het ineens heeft over het bewegen en hoe om te gaan met voeding van een medewerker kan dat vervelend uitpakken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid en betrokkenheid van zowel werkgever als ook medewerker. Het is in het belang van beiden dat dit, via een gestructureerd kader, ook bespreekbaar gemaakt kan en moet worden.

Deze nieuwe afdeling gaat nu het eerste levenslicht zien en zal u hopelijk inspireren en motiveren en aanmoedigen om de komende uitdagingen als werkgever en medewerker gezamenlijk zo goed en vitaal mogelijk tegemoet te zien.

U kunt op uw eigen lokatie of een nader te bepalen lokatie (o.a. coachingruimte kasteel Geldrop) een afspraak maken.

Deze aparte afdeling is te benaderen door zowel:

  • Werkgever
  • Leidinggevende
  • Medewerker