Algemeen

Voorwaarden:

 

An van Veen (arts)

arts integrale geneeskunde

(Ondersteund met orthomoleculair, epi-genetisch, natuurgeneeskunde en leefstijladvies)

Michael van Gils (therapeut)

Orthomoleculair

(Ondersteund met, epi-genetisch, natuurgeneeskunde en leefstijladvies)

 

Specifieke voorwaarden

 • Nieuwe patiënten kunnen voor extra info bellen tijdens het gratis telefonisch spreekuur tussen 13.30-14.00u
 • Nieuwe patiënten kunnen een gratis en vrijblijvend een telefonisch informatiegesprek inboeken.
 • Als u nog vragen heeft na het consult dan kunt u die stellen tijdens het telefonisch spreekuur of per email.
 • Indien u na het consult nog vragen heeft kunt u die 3 weken opvolgend kosteloos via e-mail stellen

 

Algemene voorwaarden:

 • Een consult is altijd voor 1 patiënt.
 • Tot de consulttijd hoort naast de gesprekstijd ook de tijd voor het inzien van het dossier, het maken van het behandelplan, het maken van de benodigde receptuur, invullen van bloed/ speeksel/ urine en ontlastingsonderzoeken en de verplichte rapportage.

De tarieven gelden voor persoonlijke, telefonische en Skype consultaties.

Annuleringsregeling:

Binnen 48 uur annulering: Geen kosten aan verbonden.
 Binnen 24 uur annulering: 50% van consultkosten betalen.
 Binnen 12 uur annulering: 100% van consultkosten betalen.

¹ Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis.

² Bloed-, speeksel- en urine- onderzoeken worden meestal niet vergoed

 

Downloadpagina:

Intake / anamnese formulier PDF: https://beterkliniek.nl/wp-content/uploads/2019/11/intake-anamnese-BeterKliniek.pdf

Intake/ anamnese formulier digitaal: https://beterkliniek.nl/integrale-geneeskunde/contact-integrale-geneeslkunde/anamnese-intake/

Checklist voor volwassenen: https://beterkliniek.nl/wp-content/uploads/2019/11/BeterKliniek_Checklist.pdf

Checklist voor kinderen: https://beterkliniek.nl/wp-content/uploads/2019/11/Checklists-voor-kinderen-.pdf

Checklist Oligo Anamnese: https://www.rp-vitamino.com/NL/anamnese/anamnese_oligotherapie.aspx

Checklist Anamnese Biogene Amines: https://www.rp-vitamino.com/NL/anamnese/anamnese_biogene_amines.aspx

Checklist Borreliose Co-Infecties: https://www.rp-vitamino.com/NL/anamnese/anamneselyme_coinfektions_bca.aspx

Temperatuurtest: https://beterkliniek.nl/wp-content/uploads/2019/11/De-temperatuurtest.pdf

 

Tarieven/ vergoedingen consulten:

Tarieven An van Veen: 

€ 157 - Intake ( anamnese, meridiaanmeting, behandelplan)
 € 89 - Vervolgconsult
 De intake kan zo nodig in 2 consulten van een half uur opgesplitst worden.
 Telefonische consulten zijn mogelijk, en worden berekend naar tijd.

Aangesloten bij de AVIG¹

Tarieven Michael van Gils (therapeut):

€ 157,- Intake (anamnese+behandelplan)¹, ², ³
 € 200,- Verlengde intake (anamnese+behandelplan)¹, ², ³)
 € 132,- Bespreking DNA
 € 77,- Vervolgconsult (telefonisch en op lokatie).
 € 47,- Vervolgconsult kort (telefonisch). Als de de totale consult tijd (zie vorige item algemene voorwaarden) minder dan 15 minuten is. Dit betekend dat de gesprekstijd maximaal 10 minuten is.

¹ Intake kan ook verdeeld worden over twee losse afspraken van € 82,- (anamnese en behandelplan).
 ² Aangesloten bij de MBOG. Zie extra info hieronder.
 ³ Bij ernstige ziektebeelden (o.a. kanker) wordt het voorstel behandelplan pas in een vervolgconsult gemaakt. Er kan ook gekozen worden voor een verlengde intake van 1,5 uur.

____________________

¹ Vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis.

Bloed-, speeksel- en urine- onderzoeken worden meestal niet vergoed. U dient de factuur te betalen aan het betreffende laboratorium. BeterKliniek rekent € 15,- handelingskosten als er geen bloed moet worden afgenomen. Moet een pakket naar huis gestuurd worden dan berekenen we € 7,- verzendkosten. In het geval van bloedafname € 25,-

Herhalingsrecept medicatie:

 • 1 keer per jaar dient er persoonlijk een afspraak (consult) worden gemaakt op lokatie. Er kan voor maximum 6 maanden een herhalingsrecept worden gemaakt.
 • 1 keer per jaar kan er een kort consult telefonisch worden ingepland. Er kan voor maximum 6 maanden een herhalingsrecept worden gemaakt.
 • Tussentijds kan men via de website een herhalingsrecept aanvragen (€ 18,50).

BeterKliniek beroepsverenigingen

BeterKliniek, is lid van de Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) en de Artsenvereniging Voor Integrale Artsen (AVIG) . Dit zijn beroepsverenigingen die staan voor kwaliteit en deskundigheid. De leden moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van kennis en bijscholing. Doordat BeterKliniek voldoet aan deze kwaliteitseisen, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten voor de consulten als je aanvullend verzekerd bent.

Vergoeding voor voedingssupplementen, bloed, speeksel, ontlasting en urineonderzoeken vindt zelden of nooit plaats.
 Soms is je werkgever (al of niet via de bedrijfsarts of Arbodienst) bereid om een gedeelte van de kosten te vergoeden.

Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Als de behandelend specialist zegt dat er niets aan je ziekte te doen is en een second opinion wijst hetzelfde uit, dan wordt je ziekte gezien als onbehandelbaar. Als het je vervolgens lukt om op eigen kosten wel te genezen van de ziekte, dan kun je via de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen proberen om de gemaakte kosten alsnog vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. Zie hiervoor de website van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.  De SKGZ is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die kan helpen bij het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit kan door bemiddeling of een bindende uitspraak. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken en laat je vooraf goed informeren door een deskundige.

 

Tarieven Behandelingen:

 

Infusen

€ 270,00 Infuus Boswellia 5 mg.

€ 410,00 Infuus Boswellia 10 mg.

€   90,00 Infuus vit. C 5 gram

€   95,00 Infuus vit. C 10 gram

€ 100,00 Infuus vit. C 25 gram

€ 125,00 Infuus vit. C 50 gram

€ 155,00 Infuus vit. C 75 gram

€ 175,00 Infuus vit C 100 gram

€ 100,00 Infuus Alfa Liponzuur 500 mg

€ 105,00 Infuus Carnitine 8 gram

€ 180,00  Infuus GCmaf 1 vial 1 x handeling 500 ( hele)

€ 220,00 Infuus Curcumine 150 mg

€ 310,00 Infuus Curcumine 300 mg

€ 425,00 Infuus Curcumine 450 mg

€ 100,00  Infuus Fermed 1 amp 5 ml

€ 130,00 Infuus Fermed 2 amp 10 ml

€ 110,00 Infuus Gluthation 3000

€ 130,00 Infuus Lipo-plaque

€ 160,00 Infuus Ketanest

€ 100,00 Infuus Meyers cocktail

€ 150,00 Infuus  Immuun Landen Berger

€ 90,- Infuus Magnesium

€ 150,00 Infuus High Ozon 5 steps

€ 200,00 Infuus High Ozon 10 steps

€ 300,00 Infuus High Ozon 20 steps

Injecties

Infusen

€ 270,00 Infuus Boswellia 5 mg.

€ 410,00 Infuus Boswellia 10 mg.

€   90,00 Infuus vit. C 5 gram

€   95,00 Infuus vit. C 10 gram

€ 100,00 Infuus vit. C 25 gram

€ 125,00 Infuus vit. C 50 gram

€ 155,00 Infuus vit. C 75 gram

€ 175,00 Infuus vit C 100 gram

€ 100,00 Infuus Alfa Liponzuur 500 mg

€ 105,00 Infuus Carnitine 8 gram

€ 180,00  Infuus GCmaf 1 vial 1 x handeling 500 ( hele)

€ 220,00 Infuus Curcumine 150 mg

€ 310,00 Infuus Curcumine 300 mg

€ 425,00 Infuus Curcumine 450 mg

€ 100,00  Infuus Fermed 1 amp 5 ml

€ 130,00 Infuus Fermed 2 amp 10 ml

€ 110,00 Injectie Gluthation 3000

€ 130,00 Infuus Lipo-plaque

€ 160,00 Infuus Ketanest

€ 100,00 Infuus Meyers cocktail

€ 150,00 Infuus  Immuun Landen Berger

€ 90,- Infuus Magnesium

€ 150,00 Infuus High Ozon 5 steps

€ 200,00 Infuus High Ozon 10 steps

€ 300,00 Infuus High Ozon 20 steps

Injectie

€ 23,- Vitamine B12 1 ml. hydroxycobalamine)

 • € 2,- + 1 ml Vitamine B12

€ 27,- Vitamine B12 1 ml. (methylcobalamine)

 • € 3,- + 1 ml Vitamine B12

P.E.M.F.

€ 50,- (30 minuten)
 € 70,- (45 minuten)
 € 80,- (60 minuten)

Hyperthermie

€ 100,- (30 minuten)
 € 180,- (60 minuten)
 € 250,- (90 minuten)

Waterstof

€ 50,- (60 minuten)
 € 80,- (120 minuten)

Thermometrie

€ 150,- meting thermometrie
 € 89,- bespreking uitslag thermometrie arts


Tarieven/ vergoedingen onderzoeken:

 

€ 30,00

EEG (Elektro-encefalografie)


€ 5,00

Glucose


€ 15,00

Bloedonderzoek (cholesterol, HDL. LDH, tryglyceride)

 


€ 1 50,-

€ 75,- bespreking meting arts

Thermometrie


€ 30,00

ECG


€ 7,50

Ketonen, Lactaat en HB (per stuk)

 


€ 75,00

Arteriograph


€ 15,00

Urinestrip test (10 markers)

 

 

Het Team:

 

AN VAN VEEN

Integraal arts Homeopathie Orthomoleculair Epigenetisch Natuurgeneeskunde Leefstijl

MICHAEL VAN GILS

Integraal Therapeut Orthomoleculair Epigenetisch Natuurgeneeskunde Leefstijl

 

Privacyverklaring:

 

Privacyverklaring van onze kliniek

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze kliniek

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?

De BeterKliniek is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens
 • BSN nummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • Mailadres
 • Medische gegevens
 • huisarts

 

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de BeterKliniekhebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18elevensjaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan de BeterKliniek.Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?De medewerkers van de BeterKliniekhebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
 De BeterKliniekwisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven,medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de supplementen en/of medicatie die de arts of in het geval van supplementen de therapeut aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier
 Als u een nieuwe arts of therapeut voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts of therapeut vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht
 Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts of therapeut hierover graag met u in gesprek.

 

Disclamer: 

 

Disclamer

De informatie op deze site moet niet gelezen worden als medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet worden gebruikt als vervanging van een goede diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte, door een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts of therapeut), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk. Tevens is niemand gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. Alle informatie op deze website, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.