Vitamine C intraveneus in hoge dosis toegediend werd lange tijd als een onbewezen behandeling gezien. Sinds kort verschijnen steeds meer wetenschappelijke onderzoeken die niet alleen het positieve effect van hoge dosis vitamine C aantonen maar dit bovendien verklaren.

Vitamine C oraal

Mensen kunnen, net als mensapen en cavia’s, geen vitamine C maken. De andere dieren kunnen dat wel en maken respectabele hoeveelheden. Een geit produceert bijvoorbeeld 13000 milligram per dag. De hoeveelheid die voor mensen wordt geadviseerd is weinig, minder dan 100 mg per dag.

Wij moeten vitamine C innemen met onze voeding of door supplementen. Orthomoleculair werkende artsen en behandelaars adviseren vaak tussen de 1000 en de 3000 mg vitamine C per dag.

Bij een gebrek (inname minder als 75 mg per dag) aan vitamine C ontstaan gebreksziekten waarvan scheurbuik de ernstigste is, deze komt bijna niet meer voor. Andere, vaker voorkomende klachten van vitamine C gebrek, zijn vermoeidheid, gebrek aan eetlust en bloedend tandvlees. Een vitamine C tekort kan in het bloed worden vastgesteld.

Vitamine C intraveneus

Als vitamine C als ondersteunende therapie bij kanker is bedoeld, moet de hoeveelheid vitamine C in het bloed duidelijk hoger zijn dan door de inname van voeding of supplementen mogelijk is. Een dergelijke hoeveelheid kan alleen door een infuus worden bereikt.

Een therapeutisch  vitamine C infuus van 25 gram is vergelijkbaar met de hoeveelheid uit 300 sinaasappelen, dat zijn ongeveer vier kisten.

Waarom geen extra vitamine C tijdens chemo- of bestralingstherapie?

De bedoeling van chemo- en bestralingsbehandelingen is het vernietigen van kankercellen, hierbij worden ook gezonde cellen gedood. Kankercellen kunnen, net als gezonde cellen, de vitamine C gebruiken om zichzelf te beschermen tegen de chemo- en bestralingstherapie en daarom wordt door veel oncologen afgeraden supplementen te gebruiken tijdens de behandeling.

Hoe werkt hoogdosis vitamine C intraveneus bij kankercellen?

Bij een gezonde persoon is een hoeveelheid vitamine C van tussen de 40 en 80 microMol nodig om enzymfuncties mogelijk te maken. In therapeutische dosis kan de vitamine C spiegel stijgen tot hoger dan 20 milliMol, dat is ruwweg duizend maal meer.

De vitamine C wordt in de cellen opgenomen en door enzymen  verwerkt waarbij waterstofperoxide, H2O2, ontstaat. Het is een sterke oxidant maar reageert niet enorm snel. Gezonde cellen hebben voldoende enzymen en antioxidanten om de waterstofperoxide onschadelijk te maken voor schade aangericht is, kankercellen hebben die niet genoeg.

Vitamine C lijkt op suiker

Kankercellen gebruiken suiker, glucose als verbrandingsstof, terwijl gezonde cellen zuurstof gebruiken. Omdat vitamine C moleculair sterk lijkt op glucose nemen kankercellen de vitamine C versterkt op en ontstaat een hoge concentratie in de ontremde cellen.

Verreweg de meeste kankercellen bevatten onvoldoende enzymen en antioxidanten om de H2O2 snel te verwijderen en omdat het een langzaam reagerende stof is, loopt de concentratie in kankercellen verder op. De kankercellen worden zo van binnenuit vernietigd, aldus de onderzoekers Doskey et.al in het tijdschrift Redox Biology.

In het tijdschrift Cell Press beschrijven Joshua D. Schoenfeld et.al een ander mechanisme waardoor hoge dosis intraveneus toegediende vitamine C kankercellen kan doden. Zij beschrijven dat door de H2O2 toename in de cellen de mitochondriale en ijzerstofwisseling verstoord raken waardoor apoptose, celdood optreedt. Zij hebben vastgesteld dat 800 tot 1000 maal de geadviseerde dagdosis aan vitamine C veilig is, dat is tussen de 80 en de 100 gram.

In het in maart gestarte  onderzoek van Schoenfeld wordt de toevoegde waarde van hoogdosis vitamine C infusen in combinatie met chemo- en stralingstherapie verder onderzocht. De eerste indruk is positief.

Conclusie

Recent onderzoek toont aan dat hoog dosis vitamine C intraveneus toegediend, tussen de 25 en de 100 gram per infuus, kankercellen van binnenuit kan vernietigen. Het is als het ware een paard van Troje. De kankercel ‘denkt’ een beschermend en energie leverend molecuul binnen te halen maar krijgt een enorme dosis H2O2 vrije radicalen binnen waaraan hij kan bezwijken. Gezonde cellen blijken hier geen last van te hebben zoals in onderzoek is aangetoond.