Conventionele behandeling voor chronische pijn omvat vaak het gebruik van, vrij verkrijgbare of voorgeschreven, medicijnen. Twee algemeen bekende bijwerkingen van langdurig medicijngebruik zijn het gevaar van verslaving en maagbloedingen. Het aantal jaarlijkse sterfgevallen dat het gevolg is van zowel maagbloedingen als opioïde (lang ingenomen pijnstillers) voorschriften die worden gebruikt om pijn te beheersen, is alarmerend.

 

Dr. Pawluk is de gekende magnetische veldtherapie-expert in Townsend Letter. 

Townsend Letter, onderzoeker van alternatieve geneeskunde, geeft een gedrukt tijdschrift uit over deze geneeskunde. Het wordt geschreven door onderzoekers, gezondheidswerkers en patiënten. 

In het novembernummer van dit tijdschrift deelt hij uitgebreid onderzoek en referenties voor het gebruik van PEMFs om chronische pijn te behandelen. Toen Dr. Pawluk actief was in de ziekenhuiszorg, zag hij uit de eerste hand de schade die pijnstillers konden aanrichten. Hij begon zijn zoektocht naar een natuurlijke, effectieve aanpak. Alternatieven zoals voeding, supplementen, emotionele / cognitieve benaderingen en acupunctuurbehandelingen pakten in het oog springende pijnproblemen niet adequaat aan. PEMF-therapie is een grensverleggende behandeling die de leemte in pijnbestrijding opvult, zowel in klinische omgevingen als in thuisgebruik.

 

PEMF-therapie doet meer dan alleen de symptomen verlichten. PEMFs pakken ook de onderliggende oorzaken van pijn aan, waaronder een ontsteking, die een belangrijke factor is in de oorzaak van pijn. Aandacht geven aan wat de pijn veroorzaakt, is essentieel bij het vinden van duurzame oplossingen en mogelijk het genezen van de disfunctie. 

 

PIJN EN PEMFS

 

Onderzoek heeft aangetoond dat PEMF’s effectief zijn bij talloze pijngerelateerde aandoeningen (Pawluk, 2017), waaronder, maar niet beperkt tot: buikpijn, artritis, bursitis (slijmbeursontsteking), carpaal tunnelsyndroom, cervicale schijfletsels (hals en nek), fibromyalgie, fracturen, spierspasmen, zenuwpijn, perifere neuropathie (schade aan zenuwen), fantoompijn, plantaire fasciitis (ontsteking onderkant voetzool), PMS, postoperatieve pijn, sinuspijn, verstuikingen en verrekkingen en pijn veroorzaakt door trauma. 

 

Omdat chronische pijn zo’n wijdverspreid probleem is, dat ten minste 116 miljoen Amerikaanse volwassenen treft, zijn behandelingen die echte verlichting en duurzame oplossingen bieden essentieel. 

PEMFs zijn een veilige, weinig ingrijpende, zeer effectieve behandeling voor chronische pijn. Deze therapie brengt niet het risico met zich mee van bijwerkingen en complicaties die gepaard kunnen gaan met chirurgische ingrepen en medicijnen.

PEMFs naast andere therapieën kunnen een snellere genezing en verlichting bevorderen. Deze mechanismen omvatten de vermindering van ontsteking, oedeem en spierspasmen / contracties; verbeterd weefselherstel; en natuurlijke antinociceptie. 
Dierstudies hebben aangetoond dat PEMFs ook de pijnperceptie in de hersenen verminderen. 

PEMF’s hebben zowel directe als indirecte effecten op pijnperceptie. Ze beïnvloeden het “vuren” van neuronen, de beweging van calciumionen, membraanpotentialen, endorfines, dopamine, stikstofmonoxide en zenuwregeneratie (-herstel). Indirect kunnen PMFs de bloedsomloop, het cellulaire metabolisme, de oxygenatie van cellen en prostaglandinen verbeteren (Jerabek en Pawluk, 1996).
 
Bij gebruik met pijnstillers kan PEMF-therapie de afhankelijkheid van deze medicijne, bij het beheersen van pijn, verminderen. Een studie die zeer hoogfrequente PEMFs gebruikte voor de behandeling van cervicale dorsale wortelganglionpijn (Van Zundert et al., 2007) toonde aan dat de behoefte aan pijnmedicatie na 6 maanden nog steeds aanzienlijk verminderd was in de actieve groep. 

PEMFS EN MUSCULOSKELETALE AANDOENINGEN 

De overgrote meerderheid van de pijn die vaak wordt behandeld met PEMFs komt van musculoskeletale (bewegingsapparaat) aandoeningen, zoals artritis, peesontsteking, verstuikingen en verrekkingen, fracturen, osteoporose, heupaandoeningen, spierspasmen, dwarslaesie en trauma, onder anderen.
 
Een breed scala aan onderzoek heeft aangetoond dat PEMFs een indrukwekkend slagingspercentage hebben bij de behandeling van pijn als gevolg van deze aandoeningen. Een orthopedische praktijk documenteerde verminderde pijn in 240 patiëntengevallen (Schroter, 1976) met een klinisch succespercentage van bijna 80%. 
 
Rugpijn veroorzaakt door aandoeningen zoals spinale stenose en artritis van de rug zijn vaak chronische, levenslange aandoeningen die geleidelijk verergeren. Van PEMF is aangetoond dat het verlichting biedt van deze en andere chronische aandoeningen die resulteren in rugpijn, zelfs nadat andere modaliteiten dat niet hebben gedaan. 
 
Onderzoek dat de effectiviteit van PEMF-therapie aantoont, is ook uitgevoerd voor vele andere musculoskeletale aandoeningen, zoals lumbale artrose, mislukt rugsyndroom als gevolg van chirurgie, lumbale radiculopathie en osteoporose. Dr. Pawluk’s boek Power Tools for Health beschrijft dit onderzoek en biedt een uitgebreide bibliografie van meer dan 500 referenties.

NEUROPATHIEËN 
 
Neuropathie is schade aan zenuwen buiten de hersenen en het ruggenmerg (het perifere zenuwstelsel) die zwakte, tintelingen en pijn veroorzaakt. Diabetische neuropathie is de meest voorkomende, maar er zijn veel andere vormen van neuropathie. 
 
Een studie die PEMF-therapie gedurende ten minste 12 minuten per dag gebruikte om patiënten met intense diabetische neuropathiesymptomen te behandelen, toonde aan dat pijn verbeterde, paresthesie- en trillingssensaties werden verminderd en de spierkracht bij 85% van de patiënten toenam in vergelijking met controlegroepen. (Cieslar, Sieron, & Radelli, 1995). 
 
Studies hebben vergelijkbare verbeteringen in pijn en andere symptomen aangetoond voor andere neuropathieën, zoals carpaal tunnelsyndroom en complex regionaal pijnsyndroom (CRPS).

PEMFS VOOR COMPLEXE AANDOENINGEN EN GECENTRALISEERDE PIJN 

De bron van veel pijnaandoeningen kan gecompliceerd en veelzijdig zijn, waardoor de behandeling moeilijk wordt. Onderzoek naar veel van deze aandoeningen heeft aangetoond dat PEMFs effectief kunnen zijn waar andere behandelingen dat niet zijn. Een studie van patiënten met hoofdpijn die resistent waren tegen medicatie of acupunctuur toonde bijvoorbeeld aan dat PEMF-therapie gedurende 15 dagen 20 minuten per dag werd toegepast, verlichting bood voor 60% van de mensen met klassieke migraine, 68% van degenen met cervicale migraine en 88% van degenen met spanningshoofdpijn. (Prusinski, Wielka, & Durko, 1987).
 
Fibromyalgie resulteert in overgevoeligheid voor pijn als gevolg van afwijkingen in centrale hersenstructuren die pijnsensaties verwerken, verminderde in het vermogen om natuurlijke pijnremming te activeren en / of veranderde CZS-verwerking van pijnsignalen. Studies tonen aan dat PEMF-therapie pijn, depressie en angst en algemeen functioneren bij personen met fibromyalgie aanzienlijk heeft verbeterd, en de resultaten bleven zelfs enkele weken na de behandeling positief. Gecentraliseerde pijn is pijn die wordt versterkt in de hersenen, in plaats van alleen bij de oorspronkelijke bron te zijn. Veel chronische pijnaandoeningen resulteren vrij snel in gecentraliseerde pijn als gevolg van defecte pijnsignalen. Behandeling van zowel de gelokaliseerde bron van pijn als de hersenen kan sneller en effectiever positieve resultaten opleveren. Het identificeren van de bron van de pijn kan lastig zijn wanneer pijnsignalen worden gekruist, dus een combinatiebenadering van lokale behandeling en behandeling langs de wervelkolom of naar de hersenen kan de beste pijnbeheersingsresultaten opleveren.

DE WAARDE VAN PEMF-SYSTEMEN VOOR PIJNBESTRIJDING

Het beste PEMF-systeem voor pijn hangt af van het te behandelen probleem. PEMF-systemen met lage intensiteit vereisen langere behandelingskuren en voor sommige aandoeningen zijn hoge intensiteiten nodig om de bron van pijn diep in het lichaam te kunnen bereiken. Zelfs nadat de symptomen zijn verdwenen, kan voortgezette behandeling helpen de bron van de problemen te genezen, zodat ze niet terugkeren. 
 
Frequenties en intensiteiten zijn een andere overweging en elk apparaat is ontworpen met specifieke frequenties en intensiteiten. Veel apparaten die beschikbaar zijn voor klinisch en thuisgebruik zijn extreem laagfrequente apparaten, variërend van 3 tot 1000 Hz. Deze omvatten bekende frequenties van delta (1-4 Hz), theta (5-8 Hz), alfa (9-13 Hz), bèta (14-25 Hz) en gamma (26-100 Hz).
 
De intensiteit van therapeutische PEMF-apparaten varieert van 0,1 mT (1 gauss) tot 800 mT (8.000 gauss). Een standaard MRI-eenheid daarentegen is 1.000 tot 2.000 mT (10.000 tot 20.000 gauss) of 1 – 2 Tesla. Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) -eenheden die in ziekenhuizen en psychiatrische praktijken worden aangeboden, hebben meestal een sterkte van 800 mT (8.000 gauss). Hoewel sommige aandoeningen een hoge intensiteit vereisen om het meest effectief te zijn, kunnen zelfs PEMFs met een zeer lage intensiteit nog steeds van invloed zijn op de perceptie van pijn. Neuroimaging-onderzoek heeft veranderingen in specifieke delen van de hersenen onthuld met pijnprikkels die werden gewijzigd door PEMF-blootstelling met lage intensiteit (Robertson et al., 2010). 
 
Bij het selecteren van een hulpmiddel voor klinisch gebruik moeten beoefenaars rekening houden met de intensiteit die nodig is om de specifieke aandoeningen te behandelen waarop zij zich richten. Klinische PEMF-therapie is zeer relevant voor behandelde aandoeningen op het gebied van chiropractie, fysiotherapie, acupunctuur, biofeedback, natuurgeneeskunde en psychologie, evenals orthopedie, fysische geneeskunde, pijngeneeskunde, neurochirurgie, psychiatrie en de groeiende gebieden van integratieve en functionele geneeskunde. 
 
Voor thuisgebruik zijn PEMF-apparaten een solide investering in gezondheid voor mensen die lijden aan chronische pijn. Het bezitten van een apparaat zorgt voor een gemakkelijke behandeling; sommige kunnen zelfs ‘s nachts worden gebruikt. Apparaten  zijn relatief betaalbaar, vooral wanneer de kosten van herhaalde bezoeken aan een kliniek worden overwogen. 
En omdat PEMFs effectief zijn voor zoveel indicaties, kan het hele gezin profiteren van de aankoop van een PEMF-apparaat. 
 
 
VERWIJZINGEN 

Volledige referenties zijn beschikbaar op 
www.DrPawluk.com voor alle citaten die in het artikel voorkomen. 
Van Zundert J, Patijn J, Kessels A, et al. Gepulste radiofrequentie grenzend aan het cervicale dorsale wortelganglion bij chronische cervicale radiculaire pijn: een dubbelblinde schijngecontroleerde gerandomiseerde klinische studie. Pijn. 2007;127(1-2):173-82.

Geef een reactie