De meeste baby’s ontwikkelen op jonge leeftijd een veilige emotionele band met hun verzorgers. Ze tonen gezonde angst wanneer hun verzorger afwezig is, en ze tonen opluchting wanneer ze herenigd zijn.


Sommige baby’s ontwikkelen echter hechtingsstoornissen omdat hun verzorgers niet in staat zijn om aan hun behoeften te voldoen. Deze baby’s zijn niet in staat om zich te hechten aan hun verzorgers en ze worstelen om elke vorm van emotionele gehechtheid te ontwikkelen.


Hechtingsstoornissen zijn behandelbaar, maar vroeg ingrijpen is belangrijk. Zonder behandeling kunnen kinderen met hechtingsstoornissen in de loop van hun leven aanhoudende problemen ervaren.


Symptomen van een hechtingsstoornis zijn:

 • Anderen pesten of kwetsen
 • Extreme aanhankelijkheid
 • Niet glimlachen
 • Intense woede-uitbarstingen
 • Gebrek aan oogcontact
 • Gebrek aan angst voor vreemden
 • Gebrek aan genegenheid voor zorgverleners
 • Oppositioneel gedrag
 • Slechte impulscontrole
 • Zelfvernietigend gedrag
 • Anderen zien spelen maar weigeren mee te doen
 • Teruggetrokken of lusteloze stemmingen


Behandeling BeterKliniek

BeterKliniek is dé kliniek voor Integrale Geneeskunde die de brug slaat tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde.

An van Veen (arts) en Michael van Gils (therapeut) zoeken naar de oorzaak van een aandoening of ziekte. Daar start de behandeling anders is het zoals men wel vaker zegt ‘water naar de zee dragen’. Dit noemen we oorzaak geneeskunde. Soms is het ook wenselijk om (tegelijkertijd) de symptomen te behandelen. Dit noemen we symptoom geneeskunde.

Chronische aandoeningen hebben vaak hun oorzaak in de epi- genetica. U kunt bij BeterKliniek een gratis telefonisch informatief gesprek (telefoonnummer 040-7117337 tot 13.00 uur) in laten plannen om uw klachten te bespreken zodat wij u kunnen voorzien van verder advies.