Health Checks

Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen!

Iedereen vind het normaal om zijn/haar auto APK te laten keuren maar het is ook goed om uw “eigen gezondheid” regelmatig te laten testen.

Een uitgebreide BeterKliniek Check met daaropvolgend een consult is een goede optie!

 

De Health Check omvat

 

Bloedanalyse:

 

Totaal cholesterol – HDL – TRIG en bepaalt ook het LDL en de RATIO

Teveel cholesterol kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Een te hoog (Totaal) cholesterol gehalte in combinatie met een te laag HDL (“goede” cholesterol) kan hart- en vaatziekten veroorzaken. Naast HDL, waarvan wordt uitgegaan dat dit een beschermende werking heeft, speelt het “slechte” LDL cholesterol een voorname rol bij de opeenhoping van vetten in de aderen. Het gevolg is een verhoogd risico op hartfalen en aderverkalking.

Urineanalyse:

 

In deze urineanalyse testen wij op:

Leukocyten

Het aantal leukocyten kan op ontstekingen in het lichaam duiden.

Occult bloed

Bij infecties, verwondingen en blessures.

Proteïnen

Duidt op mogelijke aandoeningen aan de nieren.

Nitriet

Komt verhoogd voor bij bacteriële infecties.

Ketonen

Kunnen duiden op diabetes of nierbekkenontstekingen.

Glucose

Kan duiden op diabetes.

Ph

Een afwijking kan wijzen op bacteriële infecties. In een verzuurd milieu ontstaat er een verhoogde ontstekingsgevoeligheid.

Soortelijk gewicht

Kan wijzen op o.a. infecties aan de urinewegen (blaasontsteking), problemen met de nieren, storingen in de vochtbalans en storingen in de zuur/basen huishouding.

Urobilinogeen

Aandoeningen aan de lever en/of de galwegen kunnen hiermee worden aangetoond.

Bilirubine

Bij vasten, leverbeschadigingen en diabetes. (hierbij is glucose verhoogd en bij jongeren zijn ook ketonen positief).

 

Pulse Oximeting:

 

Voor de meting van de SpO2(zuurstofopname) waarde en polsfrequentie.

 

Arteriograph:

 

Meting van de kwaliteit van de bloedvaten door middel van twee onafhankelijke meetwaarden:

1. Functieverlies (Augmentatie Index  ix) van de doorgankelijkheid in de bloedvaten: dit is een maat voor de gezamenlijke weerstand van de kleinste bloedvaten. Het hart moet bij iedere slag tegen deze weerstand pompen. Een toegenomen weerstand is het gevolg van beginnende schade aan de binnenbekleding of een verkramping van de bloedvatwand. In beide gevallen moet het hart extra hard werken.

2. Verstijving van de bloedvaten (Pulse Wave Velocity – PWV) ofwel vaatwandschade/verkalking van de grote lichaamsslagader, de aorta. Hoe hoger de PWV-waarde, des te stijver de aorta is geworden door arteriosclerose. Arteriosclerose in de aorta betekent meestal ook arteriosclerose in bijv. de kransslagaders van het hart.  Bij dit onderzoek wordt ook de bloeddruk gemeten.

 

Cardioscan (ECG):

 

Vitaliteit van het hart; hartritmestoornissen & stresslevel. Het hartfilmpje geeft het elektronisch stroomverloop door het hart weer. Het geeft informatie over aandoeningen van de kransslagaderen, over de hartspier en over ritme- en geleidingsstoornissen.

 

Consult:

 

Na afloop van de metingen worden de resultaten besproken tijdens een intake consult. Tijdens dit intake consult wordt uw medische geschiedenis en uw klachten/ aandoeningen in beeld gebracht. Eventueel kan er ook verder onderzoek worden gedaan.