Het zal u niet ontgaan zijn. Binnen de Europese Unie zijn de lidstaten druk in overleg geweest om een eenduidig beleid te ontwikkelen om verkeer en reizen te uniformeren. Op 29 april jl. heeft het Europees Parlement besloten dat reizigers binnen de EU een EU Covid-19-certificaat moeten aantonen welke je kan verkrijgen door ofwel:

  • Vaccinatie(s);
  • Negatieve zelftest;
  • Aantonen antilichamen.

Bron: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20210422IPR02606/eu-covid-19-certificaat-moet-vrij-verkeer-zonder-discriminatie-mogelijk-maken Veel mensen willen weten of ze het corona virus hebben gehad. Het aantonen van antilichamen is een goede oplossing om dit aan te tonen. De resultaten van het onderzoek ontvangt u in een A4-document. De bloedafname, het bloedonderzoek en de consultatie samen biedt BeterKliniek als pakket aan. Kosten ELISA TEST (Let op: op internet worden goedkopere testen aangeboden waarbij bij een positieve uitslag alsnog een ELISA test moet worden uitgevoerd) € 65- IGG test* + bloedprikken en consultatie (bespreken uitslag) € 95- IGG en IGA test* + bloedprikken en consultatie (bespreken uitslag) Methode: Euroimmun AG * ISO gecertificeerd | CE-gecertificeerd. Deze test is aangepast aan de WHO-standaard en bepaalt quantitatief IgG antilichamen tegen het Spike-eiwit (S1) antigeen van SARS-COV-2. De test is geschikt voor de bepaling van antilichamen na vaccinatie met S1/RDB-gebaseerde vaccins en doorgemaakte infecties. Aantoning van IgG antilichamen tegen SARS-CoV-2 zoals bij een recente of latente infectie met SARS-Cov-2. Momenteel is er nog geen duidelijke informatie betreffende immuniteitsvorming beschikbaar. Bij verdenking van een acute infectie is een directe aantoning middels uit een keeluitstrijkje aanbevolen. Werkwijze U maakt een afspraak bij BeterKiniek (040-7117337) om bloed te laten prikken. U betaalt de kosten vervolgens aan de receptie (bij voorkeur pin maar kan ook contant). Als de uitslag binnen is belt onze doktersassistent u om een telefonische consultatie in te plannen.

Meldingsplicht infectieziekten

Voor de infectieziekten waarvoor een meldingsplicht geldt zijn wij verplicht een positieve uitslag te melden aan jouw locale GGD. Je dient, indien jij of jouw behandelaar een van deze onderzoeken aanvraagt, vooraf je telefoonnummer op te geven, zodat de lokale GGD contact met jou en/of jouw behandelaar op kan nemen n.a.v. de uitslag. De wet publieke gezondheid verplicht ons hiertoe. Wij mogen bij deze testen geen anonimiteit bieden.

De meldingsplicht kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

Geef een antwoord