€ 160,00 Intake (90 minuten)

€ 130,00 Vervolgsessie (60 – 90 minuten)

Voor werkgevers € 3500,00 ten behoeve van trainen van leidinggevenden ten aanzien leiderschap, ziekteverzuim, coaching. Voor medewerkers training gedragsverandering/vitaliteitstraining via The lab of Life methode € 550,00 p.p. Indien werkgever collectief is aangesloten bij zorgverzekeraar CZ wordt dit volledig vergoed.

Arbo diensten € 4500,00. Op basis van persoonlijkheidstesten en daarmee versterken van zelfredzaamheid en weerbaarheid. Prijs is inclusief medisch behandelplan en consulten. Aanpak op twee  niveaus; medisch onder leiding van een arts en werk- /privé-gerelateerd door Afdelingshoofd HRM. Hier zijn losse consulten ook voor mogelijk en in voorkomend geval maatwerktraining.

Menu